MENU

Právní služby​

Ilustrační obrázek

Oblast nemovitostí vyžaduje v našem právním řádu používání poměrně širokého množství zákonů, a to nejen o samotné nemovité věci, ale především veškerá práva k ní.

Jedná se především o právo vlastnické, ale i o celou řadu věcných práv, která se zapisují do katastru nemovitostí, ( zástavní práva, předkupní práva apod.), dále práva, která se nezapisují do katastru, ale na nemovitosti váznou, ( zákonné předkupní právo apod.) a dále různá břemena a další práva, která mohou být sjednávána smluvně nebo dána zákonem, která vlastnictví různými způsoby omezují a upravují.

I samotné vlastnictví má různé druhy, např. výlučné, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, vlastnictví podílu v bytovém družstvo atd.

K řešení právních vztahů zde patří různá nařízení a zákonné úpravy obsažené nejen v Občanském zákoníku, Katastrálním zákoně, Zákoně o obchodních korporacích, Stavebním zákoně, Lesním zákoně, Vodním zákoně, Zákoně o půdě, a mnoha dalších, a různými zákony a paragrafy upravenými oblastmi rodinného práva, dědického práva atd. atd.

Samozřejmě není nutné, aby se majitel těmito věcmi zabýval, ale měl by vyhledat buď advokáta, který se na nemovitosti specializuje, takových není mnoho, nebo takovou realitní kancelář, která této problematice dostatečně rozumí a dokáže poradit.