MENU

Kdo jsme

Společnost Global Reality byla založena v roce 1999

Vznikla jako ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu. Oba společníci s předchozími zkušenostmi z realitního trhu přichází se společným cílem, vytvořit poctivou, profesionální a stabilní společnost, která bude poskytovat kompletní služby v nemovitostech.

Založení firmy ovlivnila i první větší krize, která přišla necelých 10 let po změně režimu. V letech 1998 až 1999 začíná stagnace stavebnictví a první krachy stavebních firem, domy, kterých se začalo hodně stavět „na klíč“, zůstaly často bez kupců. Bylo hodně stavebních firem, ale málo realitních kanceláří, které by pro tyto stavební firmy hledaly kupce postavených domů. Dnes je situace na trhu podstatně jiná, realitní kanceláře jsou na každém rohu, a aby se uživily, začaly některé používat i mírně řečeno ne úplně poctivé praktiky.

Global Reality vždy byla, stále je, a i v budoucnu zůstane společností, poskytující seriozní služby, kde klient je na prvním místě. Nechceme být součástí žádných realitních řetězců ani žádných zahraničních franšíz, aby naše poctivé služby nemohly být nikým ovlivňovány.

Trocha historie zprostředkovatelské činnosti

 • Ve starém Římě
  byly investice do nemovitostí podporované státem. Zprostředkování obchodu s nemovitostmi bylo známo již 300 let př.n.l.
 • Za Rakouska-Uherska
  byla činnost zprostředkování obchodu s nemovitostmi důsledně řešena v několika právních normách, mezi které patřil např. Živnostenský řád, který byl vydán Císařským patentem č. 227/1859 ř.z. (účinnost od 1.1.1860).
 • Za „První republiky“
  byla v již samostatné Československé republice tato činnost upravena zákonem 203/1925 Sb., kde v § 1 zákona je uvedeno:
  Odbornou způsobilost jest prokázati vysvědčeními o nejméně pětiletém zaměstnání v podniku úředně povoleném k soukromému sprostředkování.
 • Za totalitního režimu
  byl tento druh podnikání v České republice sice znám, avšak první oficiální kanceláře, provozující řádnou zprostředkovatelskou činnost začaly vznikat až po roce 1990. V dobách totality bylo totiž podnikání nelegální a byty se daly pouze po vzájemně dohodě vyměnit.
 • V současné době
  Veškeré záležitosti týkající se vstupu nových subjektů na realitní trh jsou řešeny pouze v rámci živnostenského zákona, a to jako živnost volná, ke které je nutné být svéprávný a nebýt trestně stíhaný, zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti.
 • Dnes
  Od března 2020 existuje speciální Zákon o realitním zprostředkování, zákon č. 39/2020 Sb., jedná se o živnost vázanou, živnostenským úřadem je požadováno doložení vzdělání a praxe v oboru. Došlo tedy alespoň k částečnému zlepšení, přesto je mezi realitními zprostředkovateli obrovský rozdíl a je opravdu důležité  dobře si rozmyslet, které kanceláři majitel prodej nemovitosti svěří. Jedná se často o největší finanční prostředky, které člověk má, a proto je opatrnost při výběru zprostředkovatele skutečně na místě.

Proč s Global Reality?

Naše společnost staví na bohatých zkušenostech s realitním trhem v České republice a na znalostech regionálních podmínek ve východních Čechách.

Služby v této oblasti neustále zdokonalujeme, všechny naše pracovníky soustavně proškolujeme, protože znalost různých předpisů, zákonů a nařízení je základem k dobré zprostředkovatelské činnosti.

Od roku 1999 jsme realizovali několik tisíc prodejů, a umíme vyřešit i složité zakázky, spojené např. s dědictvím, konkurzem, exekucí, insolvencí apod.

V roce 2002 jsme získali koncesi schválenou ministerstvem na provádění veřejných dražeb dle zákona 26/2000 Sb.

Využíváme nejnovější realitní programy pro práci se zakázkami i zákazníky a základem naší práce je především kvalitní marketingový plán ke každé zakázce, máme smluvně zajištěny nejpoužívanější realitní servery. Nejvíce finančních prostředků proto dáváme na inzerci zakázek, dnes především na internetových serverech.

Společná fotografie makléřů