MENU

Dražby

Od roku 2002 provádíme, na základě udělené koncese schválené ministerstvem, veřejné dražby podle zákona 26/2000 Sb. – Zákon o veřejných dražbách, a to nejen pro insolvenční správce, ale také pro notáře, likvidátory, obce, ale i pro soukromé vlastníky.

Dražby provádíme podle potřeb navrhovatele jako klasické „kamenné“ dražby za přítomnosti účastníků nebo nyní často využívané elektronické dražby na internetovém prostředí.

Provádíme rovněž podle požadavku vlastníka také elektronické aukce. V případě aukce nepřechází vlastnictví na vydražitele příklepem, ale převádí se až následně kupní smlouvou, což může být např. pro obecní úřady i další instituce velkou výhodou.

Dosud jsme prodej nemovitosti veřejnou dražbou uskutečnili v 92 případech a prodali jsme tímto způsobem majetek za více než 220 000 000 Kč, kdy jsme ve většině případů majitelům získali značné navýšení požadované ceny, a to i o desítky procent.

dražby